Shop Mobile More Submit  Join Login
Sohee for Bynnie by BiLyBao Sohee for Bynnie by BiLyBao
For :iconbynluvsohee: Như lời hứa của idol nhé =]]z
===================================
diamond : :iconabsurdwordpreferred:
Crystal Fracture : :iconnitrous-0xide:
Wings - Angel : :iconmarkopolio-stock:
I don't remember all T^T If anyone see your resources in my artwork, pm please!
Add a Comment:
 
:iconbibi97nd:
bibi97nd Featured By Owner Sep 14, 2013  Student Digital Artist
thật cmn đẹp quá đi mà T^T
Reply
:iconfreaktrev:
Freaktrev Featured By Owner Aug 18, 2013
love your style.....
Reply
:iconchoikangjenna:
ChoikangJenna Featured By Owner May 8, 2013
Nhạt nhẽo vcl (vô cùng luôn), chỉ biết nói thanks sau mỗi comment thôi à bà già :v *chạy biến* :))
Reply
:iconbilybao:
BiLyBao Featured By Owner May 9, 2013  Student Interface Designer
mài chết chắc rồi =]]z hôm nay to gan dám khủng bố con chị mài à ?
Mài chết chắc rồi =]]z
Reply
:iconchoikangjenna:
ChoikangJenna Featured By Owner May 9, 2013
lâu lâu mới vào da thì com với fav cho chị già tí, tăng view :3 =))
Reply
:iconbilybao:
BiLyBao Featured By Owner May 9, 2013  Student Interface Designer
chị ko cần lòng tốt chó gặm của mài :v
Reply
:iconchoikangjenna:
ChoikangJenna Featured By Owner May 9, 2013
tổn thương tổn thương :((
Reply
:iconbilybao:
BiLyBao Featured By Owner May 9, 2013  Student Interface Designer
kệ mài :v
Reply
:iconchoikangjenna:
ChoikangJenna Featured By Owner May 8, 2013
Nhạt nhẽo vcl (vô cùng luôn) :)) Chỉ biết thanks sau comment của mọi người thôi hả bà già :v *chạy biến*
Reply
:icondjyoora:
DJYoora Featured By Owner Nov 12, 2012
cool
Reply
:iconbilybao:
BiLyBao Featured By Owner Nov 12, 2012  Student Interface Designer
^^
Reply
:iconksmin:
KSMin Featured By Owner Nov 5, 2012  Student Interface Designer
C4D đẹp
Reply
:iconbilybao:
BiLyBao Featured By Owner Nov 5, 2012  Student Interface Designer
^^
Reply
:iconwuzhenhua:
wuzhenhua Featured By Owner Nov 4, 2012  Student Interface Designer
小好看呀
Reply
:iconbilybao:
BiLyBao Featured By Owner Nov 4, 2012  Student Interface Designer
感谢这么多
Reply
:iconbynluvsohee:
BynluvSohee Featured By Owner Nov 3, 2012  Student Interface Designer
cảm ơn idol nhiều nhắm nhắm cơ ><
Reply
:iconryan-mahendra:
ryan-mahendra Featured By Owner Nov 3, 2012  Professional Digital Artist
nice effects.. :)
Reply
:iconbilybao:
BiLyBao Featured By Owner Nov 3, 2012  Student Interface Designer
thanks ^^
Reply
:iconryan-mahendra:
ryan-mahendra Featured By Owner Nov 3, 2012  Professional Digital Artist
no prob..
Reply
:iconyumiat:
YumiAT Featured By Owner Nov 3, 2012
đẹp quá c ạ >w<
Reply
:iconbilybao:
BiLyBao Featured By Owner Nov 3, 2012  Student Interface Designer
hè hè thanks iem gái~
Reply
:iconlienoly:
lienoly Featured By Owner Nov 2, 2012
wonderful!!!!
Reply
:iconbilybao:
BiLyBao Featured By Owner Nov 2, 2012  Student Interface Designer
Thanks so much hehe :)
Reply
:iconlienoly:
lienoly Featured By Owner Nov 2, 2012
=V=
Reply
Add a Comment:
 
×
Details

Submitted on
November 2, 2012
Image Size
2.9 MB
Resolution
1400×2031
Link
Thumb

Stats

Views
1,340
Favourites
30 (who?)
Comments
24
Downloads
42
×