Shop Mobile More Submit  Join Login
YunJae - Pain by BiLyBao YunJae - Pain by BiLyBao
Made this for SexyJJ only !
Visit us : [link]
Don't remove watermark please !
Texture : :iconmiss-deviante: and some texture from :iconwish1506:'s PSD
Add a Comment:
 
:iconciupollowyj:
ciupolloWYJ Featured By Owner Aug 10, 2015
Ảnh này đẹp quớ điiii :">
Nhưng mà tớ thấy cái SexyJJ kia không ăn nhập với bức ảnh lắm. TTvTT
Reply
:iconbilybao:
BiLyBao Featured By Owner Aug 11, 2015  Student Interface Designer
Bởi vì cái SexyJJ đó là cái logo của forum bạn ạ ^^
Reply
:iconbynluvsohee:
BynluvSohee Featured By Owner Aug 12, 2012  Student Interface Designer
wae wae T.T sao đẹp thế c Bi T.T
Reply
:iconbilybao:
BiLyBao Featured By Owner Aug 13, 2012  Student Interface Designer
i dun't no =]]z
Reply
:iconbynluvsohee:
BynluvSohee Featured By Owner Aug 13, 2012  Student Interface Designer
thi đi =]]z des đẹp m cứ thick dấu nghề T.T
Reply
:iconbilybao:
BiLyBao Featured By Owner Aug 13, 2012  Student Interface Designer
ai d́u đu :))
Reply
:iconbynluvsohee:
BynluvSohee Featured By Owner Aug 14, 2012  Student Interface Designer
onl yh t nha ng` đẹp :x
Reply
:iconmiss-deviante:
Miss-deviantE Featured By Owner Aug 11, 2012  Hobbyist
Fantastic ♥
Reply
:iconbilybao:
BiLyBao Featured By Owner Aug 11, 2012  Student Interface Designer
thanks ^^
Reply
:iconmiss-deviante:
Miss-deviantE Featured By Owner Aug 12, 2012  Hobbyist
My pleasure :iconmypleasure:
Reply
:iconprincypark:
PrincyPark Featured By Owner Aug 11, 2012
wow !!!! ~
mnh cx lm designer bn SexyJJ đ =]]] *suỵt* mnh ko hđ lu rồi =((
Reply
:iconbilybao:
BiLyBao Featured By Owner Aug 11, 2012  Student Interface Designer
^^ mới đ̀u mình chỉ là uploader thi nhưng ko hỉu sao Luv đ̀ t̉ lại bít mình des đc :)) bị h́t vào =]]z
Reply
:iconprincypark:
PrincyPark Featured By Owner Aug 12, 2012
he he '_____' mnh k hđ lu rồi =(( ~ lười qu m =((
Reply
:iconbilybao:
BiLyBao Featured By Owner Aug 12, 2012  Student Interface Designer
bởi vì c̣u khng hoạt đ̣ng nn có 1 thời gian tớ śng dở ch́t dở vì cng vịc đ̉ h́t vào đ̀u đới =]]z tui hựn :))
Reply
:iconprincypark:
PrincyPark Featured By Owner Aug 14, 2012
'___' t bỏ của chạy lấy người rồi :)) Đợt trước cực k chăm ha ~
Reply
:iconbilybao:
BiLyBao Featured By Owner Aug 14, 2012  Student Interface Designer
tui cũng mún bỏ của chạy ĺy người nhưng ngặc ñi nhìu người bít sđt quá =]]z chạy ko kịp :))
Reply
:iconprincypark:
PrincyPark Featured By Owner Aug 19, 2012
=]]]] khổ rổi~
Reply
Add a Comment:
 
×
Details

Submitted on
August 11, 2012
Image Size
655 KB
Resolution
1024×768
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
1,589
Favourites
28 (who?)
Comments
17
×