Shop Mobile More Submit  Join Login
×
Details

Submitted on
November 2, 2012
Image Size
2.9 MB
Resolution
1400×2031
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
1,026
Favourites
30 (who?)
Comments
24
Downloads
38
×
Sohee for Bynnie by BiLyBao Sohee for Bynnie by BiLyBao
For :iconbynluvsohee: Như lời hứa của idol nhé =]]z
===================================
diamond : :iconabsurdwordpreferred:
Crystal Fracture : :iconnitrous-0xide:
Wings - Angel : :iconmarkopolio-stock:
I don't remember all T^T If anyone see your resources in my artwork, pm please!
Add a Comment:
 
:iconbibi97nd:
bibi97nd Featured By Owner Sep 14, 2013  Student Digital Artist
thật cmn đẹp quá đi mà T^T
Reply
:iconfreaktrev:
Freaktrev Featured By Owner Aug 18, 2013
love your style.....
Reply
:iconchoikangjenna:
ChoikangJenna Featured By Owner May 8, 2013
Nhạt nhẽo vcl (vô cùng luôn), chỉ biết nói thanks sau mỗi comment thôi à bà già :v *chạy biến* :))
Reply
:iconbilybao:
BiLyBao Featured By Owner May 9, 2013  Student Interface Designer
mài chết chắc rồi =]]z hôm nay to gan dám khủng bố con chị mài à ?
Mài chết chắc rồi =]]z
Reply
:iconchoikangjenna:
ChoikangJenna Featured By Owner May 9, 2013
lâu lâu mới vào da thì com với fav cho chị già tí, tăng view :3 =))
Reply
:iconbilybao:
BiLyBao Featured By Owner May 9, 2013  Student Interface Designer
chị ko cần lòng tốt chó gặm của mài :v
Reply
:iconchoikangjenna:
ChoikangJenna Featured By Owner May 9, 2013
tổn thương tổn thương :((
Reply
:iconbilybao:
BiLyBao Featured By Owner May 9, 2013  Student Interface Designer
kệ mài :v
Reply
:iconchoikangjenna:
ChoikangJenna Featured By Owner May 8, 2013
Nhạt nhẽo vcl (vô cùng luôn) :)) Chỉ biết thanks sau comment của mọi người thôi hả bà già :v *chạy biến*
Reply
:icondjyoora:
DJYoora Featured By Owner Nov 12, 2012
cool
Reply
Add a Comment: