Shop Mobile More Submit  Join Login
×
Details

Submitted on
November 16, 2012
Image Size
123 KB
Resolution
895×350
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
824
Favourites
28 (who?)
Comments
29
Downloads
35
×
JaeJoong - Until the sun rises by BiLyBao JaeJoong - Until the sun rises by BiLyBao
Credit: :iconmoonchilde-stock: :iconkizistock: :iconmiss-deviante:
Add a Comment:
 
:iconjyuki730:
Jyuki730 Featured By Owner Apr 22, 2013
co cai nen k? cho měnh xinv oi~ tks
Reply
:iconbilybao:
BiLyBao Featured By Owner Apr 23, 2013  Student Interface Designer
texture mình ghi credit ở trên rồi đấy~
Reply
:iconjyuki730:
Jyuki730 Featured By Owner Apr 23, 2013
tks u~ gio minh moi thấy:d~
hoi sáng mắt bị le1~ hehe
Reply
:iconjyuki730:
Jyuki730 Featured By Owner Apr 23, 2013
ah sori~ minh moi thay~ tks nhiu nha:d
minh add face ban r mần wen dk k?
minh cung thich may chai ~ ma minh la yoonjae holic:))
Reply
:iconbilybao:
BiLyBao Featured By Owner Apr 23, 2013  Student Interface Designer
oh~ sr bạn nhưng mình thực sự là không thể đọc đc tiếng Việt không dấu và teen code~ heheh nhưng mình ko phải Cass, mình là Shawol mà chỉ bias Jae thôi~
Reply
:iconjyuki730:
Jyuki730 Featured By Owner Apr 25, 2013
ua u nguoi gi?
Reply
:iconbilybao:
BiLyBao Featured By Owner Apr 25, 2013  Student Interface Designer
mình người gì á ? theo bạn mình là người gì ?
Reply
:iconyumiat:
YumiAT Featured By Owner Nov 19, 2012
cho em xin stock đi ;;)
anw ~ tuyệt quá >w<
Reply
:iconbilybao:
BiLyBao Featured By Owner Nov 19, 2012  Student Interface Designer
thanks gái :"> stock của gái đây [link]
Reply
:iconyumiat:
YumiAT Featured By Owner Nov 20, 2012
tks ss nhe :">>>.
Reply
Add a Comment: