Shop Mobile More Submit  Join Login
×
Details

Submitted on
May 13, 2012
Image Size
545 KB
Resolution
1920×1086
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
1,301
Favourites
33 (who?)
Comments
33
Downloads
44
×
JaeJoong 16 - Dr. Jin by BiLyBao JaeJoong 16 - Dr. Jin by BiLyBao
texture by :iconyunyunsarang:
Add a Comment:
 
:iconchoikangjenna:
ChoikangJenna Featured By Owner Jul 4, 2012
Bắn súng mà c̣n chu môi :)) Mặt thế khỏi cần bắn rồi =)) Cho Kim Công Tắc đại mĩ nhân đóng thế này d́m hàng nữ dv chính =))
Reply
:iconbilybao:
BiLyBao Featured By Owner Jul 4, 2012  Student Interface Designer
=))) quá đúng ế chứ :)) thấy anh còn đẹp hơn nữ diễn viên chính :))
Reply
:iconchoikangjenna:
ChoikangJenna Featured By Owner Jul 4, 2012
quả áo hồng >w< đi dạo mà d́m hàng nhau v~
Reply
:iconbilybao:
BiLyBao Featured By Owner Jul 4, 2012  Student Interface Designer
=]]z Park Min Young có tư thù với ông đạo diễn =]]z
Reply
:iconchoikangjenna:
ChoikangJenna Featured By Owner Jul 4, 2012
chuẩn =))))) ai đời lại cho thẳng bé đă đẹp như hoa c̣n mặc hanbok hồng =)))))
Reply
:iconbilybao:
BiLyBao Featured By Owner Jul 5, 2012  Student Interface Designer
chỉ có thể là đạo diễn =))
Reply
:iconchoikangjenna:
ChoikangJenna Featured By Owner Jul 5, 2012
ông đó là fan Jae *múa may*
Reply
:iconbilybao:
BiLyBao Featured By Owner Jul 5, 2012  Student Interface Designer
chính xác =]]z bạn đã đc 1 giăm điểm :))
Reply
(1 Reply)
:iconbetukachan:
BeTuKaChaN Featured By Owner May 21, 2012  Hobbyist Artist
Jae is the best in my heart ♥
Reply
:iconbilybao:
BiLyBao Featured By Owner May 21, 2012  Student Interface Designer
me too ^^
Reply
Add a Comment: