Shop Mobile More Submit  Join Login
JaeJoong 16 - Dr. Jin by BiLyBao JaeJoong 16 - Dr. Jin by BiLyBao
texture by :iconyunyunsarang:
Add a Comment:
 
:iconchoikangjenna:
ChoikangJenna Featured By Owner Jul 4, 2012
Bắn súng mà c̣n chu môi :)) Mặt thế khỏi cần bắn rồi =)) Cho Kim Công Tắc đại mĩ nhân đóng thế này d́m hàng nữ dv chính =))
Reply
:iconbilybao:
BiLyBao Featured By Owner Jul 4, 2012  Student Interface Designer
=))) quá đúng ế chứ :)) thấy anh còn đẹp hơn nữ diễn viên chính :))
Reply
:iconchoikangjenna:
ChoikangJenna Featured By Owner Jul 4, 2012
quả áo hồng >w< đi dạo mà d́m hàng nhau v~
Reply
:iconbilybao:
BiLyBao Featured By Owner Jul 4, 2012  Student Interface Designer
=]]z Park Min Young có tư thù với ông đạo diễn =]]z
Reply
:iconchoikangjenna:
ChoikangJenna Featured By Owner Jul 4, 2012
chuẩn =))))) ai đời lại cho thẳng bé đă đẹp như hoa c̣n mặc hanbok hồng =)))))
Reply
:iconbilybao:
BiLyBao Featured By Owner Jul 5, 2012  Student Interface Designer
chỉ có thể là đạo diễn =))
Reply
:iconchoikangjenna:
ChoikangJenna Featured By Owner Jul 5, 2012
ông đó là fan Jae *múa may*
Reply
:iconbilybao:
BiLyBao Featured By Owner Jul 5, 2012  Student Interface Designer
chính xác =]]z bạn đã đc 1 giăm điểm :))
Reply
(1 Reply)
:iconbetukachan:
BeTuKaChaN Featured By Owner May 21, 2012  Hobbyist Artist
Jae is the best in my heart ♥
Reply
:iconbilybao:
BiLyBao Featured By Owner May 21, 2012  Student Interface Designer
me too ^^
Reply
:iconmilenajm19:
milenajm19 Featured By Owner May 15, 2012
LOVE IT ! :la:
Reply
:iconbilybao:
BiLyBao Featured By Owner May 15, 2012  Student Interface Designer
thanks ^^
Reply
:iconmilenajm19:
milenajm19 Featured By Owner May 16, 2012
welcome
Reply
:iconprincypark:
PrincyPark Featured By Owner May 13, 2012
Kim tướng quân =)) *nghe khắm kinh*
Kim đại mĩ nhân nghe hay hơn~
Reply
:iconbilybao:
BiLyBao Featured By Owner May 14, 2012  Student Interface Designer
=]]]]]]]]]]z ở đây thì phải áp dụng là tướng quân Kim Công Tắc :))
Reply
:iconprincypark:
PrincyPark Featured By Owner May 18, 2012
Kim Công Tắc là sao hở =)) d́m tiểu mĩ nhân vừa vừa chứ ;))
Reply
:iconbilybao:
BiLyBao Featured By Owner May 18, 2012  Student Interface Designer
=)) anh bây h ko còn là tỉu mỹ nhân dồi =)) anh đã nớn =)) anh ko còn là tỉu mỹ nhân bây h anh là tướng quân dồi =)) Tướng Quân Kim Công Tắc =))
Reply
:iconprincypark:
PrincyPark Featured By Owner May 19, 2012
Kim Công Tắc Đèn =) ~ Nhưng vẫn thích là mỹ nhơn hơn cơ ~ tướng quân ngu lắm :( mặt bị thịt ngu ngu =))~
Reply
:iconbilybao:
BiLyBao Featured By Owner May 19, 2012  Student Interface Designer
Đúng ha~ chưa thấy tướng quân nào da chắng chẻo mà lại đẹp chai vời cả :))
Reply
:iconnonganrui:
nonganrui Featured By Owner May 13, 2012  Hobbyist Traditional Artist
hihi! dễ thương dễ thương
Reply
:iconbilybao:
BiLyBao Featured By Owner May 13, 2012  Student Interface Designer
híhí cán ơn cám ơn
Reply
:iconnonganrui:
nonganrui Featured By Owner May 14, 2012  Hobbyist Traditional Artist
mm! khong có ǵ khong có ǵ! ^^
Reply
:iconbynluvsohee:
BynluvSohee Featured By Owner May 13, 2012  Student Interface Designer
em thick x́ tai này nhưng hẻm bít làm <3333333333333333
Reply
:iconbilybao:
BiLyBao Featured By Owner May 13, 2012  Student Interface Designer
=)) tập đi~
Reply
:iconnorain1:
Norain1 Featured By Owner May 13, 2012  Hobbyist General Artist
awesome ◕‿◕.~
Reply
:iconbilybao:
BiLyBao Featured By Owner May 13, 2012  Student Interface Designer
thanks ^^
Reply
:iconnorain1:
Norain1 Featured By Owner May 13, 2012  Hobbyist General Artist
you're very wlc ◕‿◕.°˚◦ღ
Reply
Add a Comment:
 
×
Details

Submitted on
May 13, 2012
Image Size
545 KB
Resolution
1920×1086
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
1,409 (1 today)
Favourites
31 (who?)
Comments
33
Downloads
45
×